پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

                                                                   پروژه در حال اجراي MNG

   

 

                                                  پروژه درحال اجرا نماي كامپوزيت،كرتين وال و چوب رشت -گلسار
     
        اجرای نمای کرتین وال درپوش دار با پرفیل چوهادار اغلو ترکیه هتل پارسیان خزر (چالوس)

سفید تمشک رامسر در حال اجرا نمای ترکیبی کرتین وال خم و صاف.

          سیستم U channel با پروفیل چوهادار اغلو ترکیه