چاپ روی شیشه

چاپ روی شیشه

    چاپ روی شیشه

 

    


      این نوع چاپ با استفاده از تکنولوژی روز دنیا به صورت چاپ سیلک با رنگ سرامیک وچاپ

      دیجیتال(Digital Printing)بارنگ ارگانیک،جهت اجرای انواع طرح ها با 16طیف رنگی

      ممکن می‌باشد.از سایر تجهیزات جانبی مورد نیاز تولید این نوع شیشه، خطوط  رباتیک برش ،

      لبه زنی و سوراخ کاری، شیشه شوی‌های ساده و خم می‌باشد.