تماس با مدیران

تماس با مدیران

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت تلفن داخلی

آدرس ایمیل

مهدی تکیان ریاست هیات مدیره و مدیریت عامل 021-22017422-3 101-102 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
محمد جعفریان نایب رئیس هیات مدیره . مدیریت اجرایی 021-22017422-3 105 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
رسول ارفعی مدیریت کارخانه  086-42344521-27 107 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
علیرضا شاد مدیریت تولید  086-42344521-27 103 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
حسین زجاجی معاونت بازرگانی داخلی 021-22017422-3 100 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
حسین هرندی مدیریت خرید خارجی 021-22017422-3 152 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
صدف رایمند

مدیریت خرید داخلی

021-22017422-3 181 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
محسن جبارزاده مدیریت مالی 021-22017422-3 141 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
حمیدرضا کریمی مدیریت فن آوری اطلاعات 021-22017422-3 160 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
شروین سلحشور مدیریت مهندسی و سیستم ها 086-42344521-27   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید