نمایشگاه صنعت ساختمان 1393

حضور شیشه گیلان در نمایشگاه

 

 

     
     
     
     

 شرکت شیشه گیلان در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان که از تاریخ 19 الی 22 مرداد ماه 1393 در محل دائمی نمایشگاههای

تهران  برگزار  می گردد شرکت  خواهد نمود، تا ضمن   اعلام  حضور  در بازار  معرف حوزه های  جدید  فعالیت  تولیدی  و  خدماتی خود  نیز  باشد.

محصولات وخدمات جدید  این  شرکت درغرفه شماره 2  واقع در سالن  38  ارائه  شد.