حضور شیشه گیلان در نمایشگاه

حضور شیشه گیلان در نمایشگاه

 

 

     
     
     
     

 شرکت شیشه گیلان در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان که از تاریخ 19 الی 22 مرداد ماه 1393 در محل دائمی نمایشگاههای

تهران  برگزار  می گردد شرکت  خواهد نمود، تا ضمن   اعلام  حضور  در بازار  معرف حوزه های  جدید  فعالیت  تولیدی  و  خدماتی خود  نیز  باشد.

محصولات وخدمات جدید  این  شرکت درغرفه شماره 2  واقع در سالن  38  ارائه  شد.