مغفول ماندن صنعت شیشه ساختمانی

رئیس هیئت مدیره گروه تولیدی و صنعتی شیشه گیلان: صنعت شیشه ساختمانی در ایران مغفول مانده است ندا علیزاده- شیشه از متریال‌های جدید در معماری مدرن به‌شمار می‌رود. شیشه به‌دلیل داشتن قابلیت‌های بسیار زیاد در حوزه معماری و طراحی کاربرد روزافزونی در صنعت ساختمان‌سازی دارد. به‌ویژه اینکه استفاده از شیشه…

ادامه مطلب